Защо Беларус?

Република Беларус е прекрасна държава, намираща се в центъра на Европа, има общи граници с 5 държави: Русия, Украйна, Литва, Латвия, Полша. Беларус няма излаз на море, но благодарение на нейното географско положение тя е важен търговски и транспортен коридор между Европа и държавите на ОНД.

Беларус е страна със древната история и уникалната природна среда. Тук може да срещне много редки видове на растения и животни. Това е страната на гори, реки, езера, просторни поля и ливади. В републиката се реализират големи природоопазващи проекти, създадени са държавните резервати и бранища.

Столицата на Република Беларус е Минск. Днес Минск е съвременен европейски град, най-големият в страната. Това е политичен, икономически, научен и културен център на държавата. Тук са съсредоточени главните държавни учебни заведения. В столицата е създадена голяма мрежа от културни учреждения, включваща музеи и театри. В Минск се намират около 3600 спортни обекти, според които са стадиони и игрища, басейни и спортни комплекси. В Минск има много интересни исторически забележителности и архитектурни паметници. Белорусини са дружелюбни хора. Всички чужденци са посрещнати с радушие и гостоприемство, без религиозни и национални конфликти.

Образователната система на Република Беларус се развива много динамично. В белоруските университети преподават висококвалифицирани специалисти. Обучение в Беларус дава отлична възможност да овладеете руски език на високо ниво, да се запознаете с традициите и културата на страната, както и да намерите нови познати. В нашата страна са създадени всичките условия за да всеки да може да подобря своите знания. Република Беларус привлича чуждестранни студенти с добро ниво на образование и невисока цена в сравнение с някакви западни университети. Обаче нашата диплома за висше образование се признава от много чужди страни. Абсолвентите могат да намерят работа на белоруски и международни трудови пазари.

И най-важното: Беларус е безопасна страна, където всеки студент може да се чувства спокойно и комфортно.

Белоруски държавен аграрен технически университет е челен вуз в отрасълта. През годините на своята работа университетът подготви над 47 хиляди специалисти, които работят на различните длъжности на предприятията на аграрно-промишлен комплекс и в другите отрасли на народно стопанство. Мнозина от тях станат ръководители на селскостопанските предприятия и организации, заемат високи държавни постове.

Нашият девиз е «БДАТУ – иновации, качество, перспектива!», и ние правим всичко за да нашите абсолвенти да бъдат висококвалифицирани специалисти, а икономика АПК и нашата страна – процъфтяващи.

Каним Ви на обучение в Белоруски държавен аграрен технически университет.

Department of International Relations

The training of foreign citizens